Kas Pospay 219.jpg

Gdzie zgłosić kasę fiskalną?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie o podatku VAT, każda
osoba prowadząca sprzedaż zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji VAT. Ustawa
w sposób jasny precyzuje kto ma obowiązek odprowadzania podatku VAT, a kto może
skorzystać z ustawowego zwolnienia z tej czynności.


Podstawowym obowiązkiem osób podlegających przepisom ustawy VAT jest posiadanie
kasy lub drukarki fiskalnej.
Zakup kasy objęty jest szczegółowymi zasadami dotyczącymi jest instalowania,
zgłoszenia i rejestracji.

Rejestracja kasy fiskalnej.

Przedsiębiorca dokonujący zakupu kasy fiskalne zobowiązany jest do dokonania
tej czynności w specjalistycznych, upoważnionych punktach dystrybucji. Po
dokonaniu wyboru i zakupu kasy, należy zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego
właściwego do miejsca jej użytkowania. Zgłoszenie powinno być dokonane przed
wykonaniem pierwszej czynności związanej z użytkowaniem kasy. W przypadku
pierwszego zgłoszenia należy w nim określić nazwę i siedzibę zgłaszającego.
Instalowania kasy w miejscu innym niż siedziba, wymaga wskazania adresu.

Fiskalizacja kasy.

Kolejnym krokiem po zgłoszeniu zakupu kasy jest przystąpienie do fiskalizacji
kasy. Aby można było ją przeprowadzić należy złożyć pisemny wniosek do urzędu
skarbowego o fiskalizację kasy. W odpowiedzi na wniosek urząd deleguje swojego
pracownika do przeprowadzenia fiskalizacji we wskazany w piśmie miejscu. W
czynności fiskalizacji niezbędny jest udział serwisanta wskazanego przez
dystrybutora kasy. Fiskalizacja odbywa się w obecności tych dwóch osób oraz
przyszłego użytkownika. Proces fiskalizacji kończy się protokołem wystawionym
przez pracownika urzędu skarbowego i podpisaniem go przez wszystkich
uczestników. Całość kończy się nadaniem przez urząd skarbowy numeru
ewidencyjnego kasy. Numer ten powinien zostać umieszczony na widocznym miejscu
kasy fiskalne. Każda kasa posiada książkę pracy w której zapisywane są
wszystkie czynności związane z jej użytkowaniem, poczynając od dnia
rejestracji.